ÇATLAK TAMIR HATLARı

Genellikle kesme işleminden hemen sonra yapılması istenen çatlak tamiri beraberinde birçok zorlukları da getirir. Örneğin bünyesine su almış mermer sudan ve nemden tamamen arındırılmazsa kullanılan epoksi veya UV reçineler kılcal çatlakları dolduramazlar, doldursa da çatlak cidarlarına yapışamaz. Bu nedenle mermer önce kurutma süresini kısaltan IR destekli fırınlarda alt ve üst yüzey kurutma uygulamasıyla daha kısa sürede sudan ve nemden arındırılabilir.

Kullanılan epoksi veya UV reçinenin hızlı biçimde jelleşmemesi için uygulama öncesi bu maddelerin viskozitesinin uygunluğuna dikkat ederek uygulama sırasında ve sonrasında fırın ısısını kontrol etmek gerekir. Çünkü zamanından önce jelleşen epoksi ve UV reçine çatlakları iyice dolduramaz veya uygun olmayan viskozite söz konusuysa çatlaklardan hızla akar ve yine çatlakları dolduramaz.